மொய் லெட்டர்

on Mar 30,2013
By
தமிழ் நகைச்சுவை
தமிழ் நகைச்சுவை

மகேஷ் : மொய் கவர்ல என்னமோ லெட்டர் இருக்கே என்ன அது?

சுரேஷ் : திருடு போன செருப்புக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுத்தால் மொய் எழுதப்படும்னு யாரோ லெட்டர் போட்டிருக்காங்க.

Previous Joke Random Joke 164 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top