பவர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் விளையாண்ட காலத்தில் சிக்ஸர்க்கும் மேல் எயீட்டர் கூட இருந்தது..

on Apr 05,2013
By
mappu mama
mappu mama

பவர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் விளையாண்ட காலத்தில் சிக்ஸர்க்கும் மேல் எயீட்டர் கூட இருந்தது..

அப்படி அவர் அடித்த எயீட்டர் பந்துதான்
.
.
.
.
நெப்டியூன் !!

Previous Joke Random Joke 248 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top