நான் கூட அப்படித்தான் நினைக்கிறேன்

on Apr 10,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

மனைவி : நான் நியூஸ் பேப்பராக இருந்தால்உங்க கையில நாள் பூரா தவழும் பாக்கியம் கிடைத்திருக்கும ே
கணவர் : நான் கூட அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். தினமும் புதுசா கிடைக்குமே!

Previous Joke Random Joke 176 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top