வாசல்லஉட்காரவெச்சு பரீட்சை எழுத விட்டிருக்காங்க

on Apr 10,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

“எதுக்கு பசங்க எல்லாரையும் வாசல்லஉட்காரவெச்சு பரீட்சை எழுத விட்டிருக்காங்க ?” “என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாம்!”

Previous Joke Random Joke 201 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top