இந்த சாணம் முழுவதையும் நானே தின்று முடிக்கிறேன்.......

on Apr 17,2013
By
Kesava raja
Kesava raja

வேக்கம் க்ளீனர் விற்கும் சேல்ஸ்மேன் ஒரு வீட்டின் கதவை தட்டினான்.

ஒரு பெண்மணி வந்து கதவை திறந்ததும், உங்கள் கையில் உள்ள சாணம் முழுவதையும் தரையில் கொட்டிவிடுங்கள், என்று அந்த பெண்மணியிடம் சொன்னான் சேல்ஸ்மேன்.

சேலஸ்மேன்: 'மேடம்! இன்னும் 3 நிமிஷத்தில நான் எங்களது புதிய தயாரிப்பான சக்திமிக்க வேக்கம் க்ளீரைக் கொண்டு, இந்த சாணம் முழுவதையும் சுத்தப்படுத்திர்ரேன். அப்படி முடியலனா, இந்த சாணம் முழுவதையும் நானே தின்று முடிக்கிறேன்' என்றான்.

பெண்மணி: 'அப்படியா! தொட்டுக்க ஊறுகாய் தரவா?

சேல்ஸ்மேன்: ஏன்?

பெண்மணி: வீட்ல கரெண்ட் இல்லப்பா,.

நீதி: தமிழ்நாட்ல யாரும் தம் அதி புத்திசாலித்தனத்தை காண்பிப்பதற்கு முன்னால மின்சாரம் இருக்குதான்னு உறுதிபடுத்திக் கொள்வது சிறந்தது.

Previous Joke Random Joke 734 Next Joke

Comments(2)

Login into your Account to comment here…
Ruppa Bala Chander

Ruppa Bala Chander said on Apr 17,2013 at 09:12 AM

this joke is so super na........

Dhamodharan

Dhamodharan said on Apr 17,2013 at 02:51 AM

This kind of social issue based jokes are always welcome....

▲ Back to Top