கடவுளே,தமிழ்நாட்டோ தலை நகரா மதுரையை ஆக்கிரு, ப்ளீஸ்

on Apr 23,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

மகன்: "கடவுளே, என்னை நல்லா வைச்சுக்கோ, அப்படியே தமிழ்நாட்டோ தலை நகரா மதுரையை ஆக்கிரு, ப்ளீஸ்".

அப்பா: "ஏன்னடா, தமிழ்நாட்டோ தலைநகரா மதுரைய ஆக்க சொல்லுற?"

மகன்: "நேத்து ஜியோகிராபில எக்ஸாம்ல தமிழ்நாட்டோ தலைநகர் மதுரைன்னு எழுதியிருக்கேன்பா.."

Previous Joke Random Joke 444 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top