வேலூர் கைதிகளையும் திருத்த வேலூர் மத்திய சிறைக்கு பவர்ஸ்டார் மாற்றம்

on Apr 29,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

புழல் சிறையில் இருந்த 50000 கைதிகள் மனம் திருந்தி நீதிபதிகளிடம் மன்னிப்பு கேட்டனர்..!!

பவர் ஸ்டாருடன் பழகியதால் மனமாற்றம்...!!

## வேலூர் கைதிகளையும் திருத்த வேலூர் மத்திய சிறைக்கு பவர்ஸ்டார் மாற்றம்..!!

Previous Joke Random Joke 240 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top