பொண்ணுகளுக்கு ப்ரண்ட்ஸ் ரெகுஸ்ட் கொடுக்கறதும்

on May 01,2013
By
Kesava raja
Kesava raja

பொண்ணுகளுக்கு ப்ரண்ட்ஸ் ரெகுஸ்ட்
கொடுக்கறதும் ,
பிரதமருக்கு தந்தி கொடுக்கறதும்
ஒன்னுதான்!
ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது ரிப்ளையும் வராது..:)

Previous Joke Random Joke 306 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top