சாமி கிட்ட என்ன வேண்டிகிட்ட?

on May 04,2013
By
தமிழ் நகைச்சுவை
தமிழ் நகைச்சுவை

கணவன்:சாமி கிட்ட என்ன... மா வேண்டிகிட்ட?

மனைவி: அடுத்த ஜென்மத்திலும் நீங்க தான் என் புருஷனா வரணும் னு வேண்டிகிட்டேன் ங்க...
நீங்க என்னங்க வேண்டிகிட்டீங்க?

கணவன்: எனக்கு அடுத்த ஜென்மமே வேணாம் னு வேண்டிகிட்டேன்...

Previous Joke Random Joke 192 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top