ஐ லவ் யூ

on May 04,2013
By
தமிழ் நகைச்சுவை
தமிழ் நகைச்சுவை

8 வயசு பையன்: ஐ லவ் யூ!
6 வயசு பொண்ணு: ஐ லவ் யூ ஃப்ரெண்ட்!!!

டீன் ஏஜ் பையன் : ஐ லவ் யூ!
டீன் ஏஜ் பொண்ணு: சீ! டீச்சர்ட்ட சொல்லட்டுமா?

காலேஜ் பையன்: ஐ லவ் யூ!
காலேஜ் பொண்ணு: ம்! பாப்போம் நீ எப்படி நடந்துக்கறன்னு! ­ (ரவியும்
சொல்லியிருக்கான்!)

வேலைக்கு போகும் ஆண்: ஐலவ் யூ!
பெண்: என்ன சம்பளம்? என்ன வேலை? (இவனுக்கு சேகர் தேவல போலருக்கே!)

ஹஸ்பண்ட்: ஐ லவ் யூ?
ஒய்ப்பு: உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும்! காசுஇல்ல போங்க..

Previous Joke Random Joke 262 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top