எதிர் நீச்சல்

on May 16,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

என்னப்பா இது… நீச்சல் போட்டியில எல்லோரும்
ஒரு திசையில நீச்சல் அடிச்சா, நீ மட்டும் எதிர்
திசையில் நீச்சல் அடிக்கறே?

எதிர் நீச்சல் போட்டாதான் ஜெயிக்கமுடியும்னு
நீங்கதானே சார் சொன்னீங்க…?

Previous Joke Random Joke 160 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top