மாசக் கடைசியிலே திருடப் போனது ரொம்பவும் தப்பாய் போச்சு.

on May 16,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

மாசக் கடைசியிலே திருடப் போனது ரொம்பவும் தப்பாய் போச்சு.

ஏன் ஒண்ணுமே கிடைக்கலியா?

அதுபரவாயில்லையே... போன இடத்துல அந்த வீட்டுக்காரன் தன் கஷ்டத்தைச் சொல்லி அழுது எங்கிட்ட ஐநூறு ரூபாய் கைமாத்து வாங்கிட்டான்

Previous Joke Random Joke 461 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top