அரை லூஸு’ னு திட்டினியாமே

on May 16,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

“ஏண்டி.... எங்கம்மாவை ‘அரை லூஸு’ னு திட்டினியாமே, அப்படியா..?

‘ஸாரிங்க... அவங்களை முழுசா புரிஞ்சிக்காம அப்படிப் பேசிட்டேன்'

Previous Joke Random Joke 235 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top