குழந்தை வளர்ப்பது எப்படி?

on Jun 21,2013
By
தமிழ் நகைச்சுவை
தமிழ் நகைச்சுவை

அப்பா: இன்னைக்கு லீவ் தானே அப்புறம் என்ன படிக்கிறே?

மகன் : குழந்தை வளர்ப்பது எப்படிங்கிற புக் படிக்கிறேன்.

அப்பா : நீ சின்னப் பையன்தானே அதை ஏன் நீ படிக்கிறே?

மகன் : நீங்க ஒழுங்காக என்னை வளர்க்கிறீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான். …

Previous Joke Random Joke 334 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top