ஐந்தாவது மாடிக்கு போகணும்னா எத்தனை படிக்கட்டுக்கள்ஏறணும் ?

on Sep 20,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

ஆசிரியரும் மாணவனும் பேசிக்கொண்டது;
நம்ம பள்ளியில் மொத்தம் 5 மாடிகள் இருக்கு.
ஒவ்வொரு மாடிக்கும் 15 படிக்கட்டுகள் இருக்கு.
ஐந்தாவது மாடிக்கு போகணும்னா எத்தனை படிக்கட்டுக்கள்ஏறணும் ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
எல்லா படிக்கடையும் தான் ஏறணும் சார்..!
தவறேதும் இல்லையே.!!

Previous Joke Random Joke 651 Next Joke

Comments(1)

Login into your Account to comment here…
Dhamu

Dhamu said on Jan 16,2019 at 03:39 PM

good

▲ Back to Top