நீங்களும் அதே தப்பை தான் டீச்சர் பண்றீங்க

on Oct 02,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

டீச்சர்:- உன்னை விட சின்ன பையனை எதுக்குடா அடிச்சே? கையை நீட்டு!”
மாணவன்: “நீங்களும் அதே தப்பை தான் டீச்சர் பண்றீங்க!”

Previous Joke Random Joke 200 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top